Best Action Novel List (Completed)

Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
Quickly Wear the Face of the Devil

Quickly Wear the Face of the Devil

Casanovanic Bookworm, Feng Liu Shu Dai, 風流書呆, 风流书呆
Seeking the Flying Sword Path

Seeking the Flying Sword Path

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King's Nice Son-in-law, 龙王的贤婿
Douluo Dalu

Douluo Dalu

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Treasure Hunt Tycoon

Treasure Hunt Tycoon

Full-metal Bullet, 全金属弹壳