Best Adventure Novel List (Completed)

Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Child of Light

Child of Light

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Skyfire Avenue

Skyfire Avenue

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Treasure Hunt Tycoon

Treasure Hunt Tycoon

Full-metal Bullet, 全金属弹壳