Best Adventure Novel List

Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Lord of the Mysteries

Lord of the Mysteries

Cuttlefish That Loves Diving, 爱潜水的乌贼
Worlds’ Apocalypse Online

Worlds’ Apocalypse Online

Yan Huo Cheng Cheng, 烟火成城
The Great Ruler

The Great Ruler

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
The World Online

The World Online

Sheng Xiao Jian Ke, 笙箫剑客