List of drama Best Novel (Completed)

Mr. CEO, Spoil me 100 Percent!

Mr. CEO, Spoil me 100 Percent!

The Courtesan's Smile, 妃子一笑
Desolate Era

Desolate Era

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Heavenly Jewel Change

Heavenly Jewel Change

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Shura's Wrath

Shura's Wrath

Mars Gravity, 火星引力
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe Youyue, 风荷游月
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
Husband, Be A Gentleman

Husband, Be A Gentleman

Su Xing Yue, 苏行乐
Quickly Wear the Face of the Devil

Quickly Wear the Face of the Devil

Casanovanic Bookworm, Feng Liu Shu Dai, 風流書呆, 风流书呆
The Royal's Cute Little Wife

The Royal's Cute Little Wife

Feng He You Yue, 风荷游月
Rolling love

Rolling love

Lan Bai Se, 蓝白色