Best Drama Novel List

Dragon Talisman

Dragon Talisman

Ecstatic Dream Machine, Meng Ru Shen Ji, 梦入神机
Starting from Zero

Starting from Zero

Gei Nin Tian Mo Gu La, I’ll Add Some Mushrooms For You, 給您添蘑菇啦
Zaregoto

Zaregoto

Nisio Isin, 西尾 維新
Ba Ai Mou Qing

Ba Ai Mou Qing

Xin Xin Xiang Rong, 欣欣向荣
My Hero

My Hero

Morino Ion, 守野 伊音