Best Drama Novel List

Perfect World

Perfect World

Chen Dong, 辰东
Great Doctor Ling Ran

Great Doctor Ling Ran

Village Of Ambitious Birds, 志鸟村
TranXending Vision

TranXending Vision

Li Xianyu, 李闲鱼
End of the Magic Era

End of the Magic Era

Zhuang Bifan, 庄毕凡
Quickly Wear the Face of the Devil

Quickly Wear the Face of the Devil

Casanovanic Bookworm, Feng Liu Shu Dai, 風流書呆, 风流书呆
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻