List of drama Best Novel

Dungeon Defense

Dungeon Defense

Yoo Heonhwa, 유헌화
Zhu Xian

Zhu Xian

Xiao Ding, 萧鼎
Great Doctor Ling Ran

Great Doctor Ling Ran

Village Of Ambitious Birds, 志鸟村
Di Daughter's Rebirth: Sheng Shi Wang Fei

Di Daughter's Rebirth: Sheng Shi Wang Fei

Dú Bù Yún Xiāo, Unrivaled In The Sky, 独步云霄
Phoenix Rising Over the World

Phoenix Rising Over the World

Xue De Yin Ji, 雪的印迹
Dragon Talisman

Dragon Talisman

Ecstatic Dream Machine, Meng Ru Shen Ji, 梦入神机
The Grandmaster Strategist

The Grandmaster Strategist

Follow The Crowd, 随波逐流
Otherworld Nation Founding Chronicles

Otherworld Nation Founding Chronicles

Passing Villagers, Sakuragi Sakura, Toorisugari No Murabito, 桜木桜, 通りすがりの村人
Immortal God Emperor

Immortal God Emperor

Mad Blade During Troubled Times, Warrying Blade, 乱世狂刀
Starting from Zero

Starting from Zero

Gei Nin Tian Mo Gu La, I’ll Add Some Mushrooms For You, 給您添蘑菇啦