Best Fantasy Novel List

Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Lord Xue Ying

Lord Xue Ying

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Monster Paradise

Monster Paradise

Nuclear Warhead Cooked In Wine, 酒煮核弹头
Heavenly Jewel Change

Heavenly Jewel Change

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Battle Through the Heavens

Battle Through the Heavens

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
A Will Eternal

A Will Eternal

Er Gen, 耳根