Best Historical Novel List

Chu Wang Fei

Chu Wang Fei

Ning Er, 宁儿
Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云
The Men at Her Feet

The Men at Her Feet

Hehe-haha, Xi Xi Ha Ha, 嘻嘻哈哈
Fortunate Wife

Fortunate Wife

Qiū Shuǐlíng Er, 秋水靈兒
Di Daughter's Rebirth: Sheng Shi Wang Fei

Di Daughter's Rebirth: Sheng Shi Wang Fei

Dú Bù Yún Xiāo, Unrivaled In The Sky, 独步云霄
Rebirth of an Abandoned Woman

Rebirth of an Abandoned Woman

Yi Yi Lan Xi, 依依兰兮