Best Josei Novel List

Mei Gongqing

Mei Gongqing

Lin Jiacheng, 林家成
Fortunate Wife

Fortunate Wife

Qiū Shuǐlíng Er, 秋水靈兒
CEO Above, Me Below

CEO Above, Me Below

Jiang Xiao Ya, 姜小牙