Best Romance Novel List

The Dark King

The Dark King

Ancient Xi, Gu Xi, 古羲
Perfect Superstar

Perfect Superstar

Chen Ru Tai Ping Yang
Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云