Best Romance Novel List

Zaregoto

Zaregoto

Nisio Isin, 西尾 維新
Ba Ai Mou Qing

Ba Ai Mou Qing

Xin Xin Xiang Rong, 欣欣向荣
Lord and Dragon

Lord and Dragon

Da Yuan Zi, 大圆子