Best Xuanhuan Novel List

Archean Eon Art

Archean Eon Art

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Stunning Edge

Stunning Edge

Wú Yì Bǎo Bao, 无意宝宝
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Rise of Humanity

Rise of Humanity

Pig Nerd, Zai Zhu, 宅猪
Girl, I'll Teach You Cultivation

Girl, I'll Teach You Cultivation

Watchdog, 看门狗, 看门狗的助理
108 Maidens of Destiny

108 Maidens of Destiny

She’s Cold As Ice, 她酷的像冰