Author: 天蚕土豆

Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Absolute Resonance

Absolute Resonance

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
The Great Ruler

The Great Ruler

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Battle Through the Heavens

Battle Through the Heavens

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Dragon Prince Yuan

Dragon Prince Yuan

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆