Best Adventure Novel List

Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Crazy Leveling System

Crazy Leveling System

Crazy Meng Meng, 疯狂的萌萌