Best Drama Novel List

The Husky and His White Cat Shizun

The Husky and His White Cat Shizun

Meatbun Doesn't Eat Meat, 肉包不吃肉
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
Martial Arts Master

Martial Arts Master

Cuttlefish That Loves Diving, 爱潜水的乌贼
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe youyue, 风荷游月
Under the Oak Tree

Under the Oak Tree

Sooji Kim, 김수지
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Perfect Superstar

Perfect Superstar

Chen Ru Tai Ping Yang
Great Doctor Ling Ran

Great Doctor Ling Ran

Village Of Ambitious Birds, 志鸟村