Best Martial arts Novel List

Eternal Reverence

Eternal Reverence

Jian You Tai Xu, 剑游太墟
Stellar Transformations

Stellar Transformations

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Immortal Path to Heaven

Immortal Path to Heaven

Cang Tian Bai He, Heaven's White Crane, 苍天白鹤